دسته: اخبار

ثمردهی تولید با ثبات قوانین

اخبار

چکیده: یکی از موضوع‌های بسیار حیاتی برای تولیدکنندگان، ثبات قوانین است، چراکه در بستر ثبات قوانین تولیدکننده وضعیت و هدف خود را در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت به‌درستی...

ادامه مطلب