شما نیز عضوی از خانواده باسط باشید:

باسط فرآور پویا در نظر دارد تا تمامی مصرف کنندگان مواد معدنی را

به بهترین شکل موجود پاسخگویی کند در این راستا شما نیز میتوانید

با ما همسو شوید.

باتوجه به نوع همکاریتان فرم های زیر را تکمیل و برای ما ارسال کنید.

دوستان ما در بخش روابط عمومی در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

همکاری

همکاری با باسط