۱۶۰ درصد رشد فروش برای ۷۴ شرکت بورسی فعال در زنجیره معدن و صنایع معدنی

معدن

به نقل از معدن نامه فروش خرداد ماه امسال نسبت به اردیبهشت نیز جهش ۲۰%+ داشته و به ۵۵.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است

فولاد مبارکه با فروش در خرداد ماه به میزان ۱۲.۱ هزار میلیارد تومان (رشد ۱۴۷%+ سالانه) و همچنین فملی با فروش در خرداد ماه به میزان ۶۵۰۰ میلیارد تومان (رشد ۱۲۱%+) و گل گهر با نماد بورسی کگل در همین مدت زمان به میزان ۴۴۰۰ میلیارد تومان (رشد ۲۲۷%+) سه شرکت برتر این گروه هستند.

همچنین فولاد خوزستان با نماد بورسی فخوز در خرداد ماه فروش ۳۵۰۰میلیارد تومان با رشد سالانه ۱۰۲ درصدی داشته البته این شرکت نسبت به فروش اردیبهشت ماه ۹ درصد کاهش را تجربه کرده است.

سنگ آهن گهرزمین با نماد بورسی کگهر در خرداد ماه فروش ۲۱۰۰میلیارد تومان با رشد سالانه ۲۳۱ درصدی داشته و همچنین این شرکت نسبت به فروش اردیبهشت ماه ۱۱ درصد افزایش را به ثبت رسانده است. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با نماد بورسی کچاد در خرداد ماه فروش ۳۶۰۰میلیارد تومان با رشد سالانه ۳۲۸ درصدی داشته البته این شرکت نسبت به فروش اردیبهشت ماه ۴۰ درصد افزایش را تجربه کرده است. ذوب آهن اصفهان با نماد بورسی ذوب در خرداد ماه فروش ۲۶۰۰میلیارد تومان با رشد سالانه ۱۱۷ درصدی داشته و همچنین این شرکت نسبت به فروش اردیبهشت ماه ۳ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

فولاد هرمزگان جنوب با نماد بورسی هرمز در خرداد ماه فروش ۸۸۰۰میلیارد تومان با رشد سالانه ۱۰۳۴ درصدی داشته البته این شرکت نسبت به فروش اردیبهشت ماه ۲۷۸ درصد افزایش را تجربه کرده است.

در لیست این شرکتهای بورسی فولاد کاوه جنوب کیش با نماد بورسی کاوه در خرداد ماه فروش ۱۷۰۰میلیارد تومان با رشد سالانه ۲۵۷ درصدی داشته البته این شرکت نسبت به فروش اردیبهشت ماه ۱۹ درصد کاهش را تجربه کرده است.

فولاد خراسان با نماد بورسی فخاس در خرداد ماه فروش ۱۳۰۰میلیارد تومان با رشد سالانه ۱۷۱ درصدی داشته و همچنین این شرکت نسبت به فروش اردیبهشت ماه ۵۴ درصد افزایش را تجربه کرده است. آلومینیوم ایران با نماد بورسی فایرا در خرداد ماه فروش ۹۰۰میلیارد تومان با رشد سالانه ۹۸ درصدی داشته البته این شرکت نسبت به فروش اردیبهشت ماه ۵ درصد کاهش را رقم زده است.

فولاد آلیاژی ایران با نماد بورسی فولاژ در خرداد ماه فروش ۸۰۰میلیارد تومان با رشد سالانه ۱۸۲ درصدی داشته البته این شرکت نسبت به فروش اردیبهشت ماه ۱۵ درصد کاهش را تجربه کرده است.

در مجموع هفتاد و چهار شرکت حوزه معدن و صنایع معدنی بورسی ۵۵.۲ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه فروش داشتند که نسبت به اردیبهشت همین سال ۲۰ درصد رشد در فروش را به ثبت رسانده اند و نسبت به خرداد ماه سال گذشته ۱۸۵ درصد افزایش در فروش را تجربه کرده اند و فروش تجمعی از ابتدای ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ماه امسال ۱۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۱۶۰ درصدی ۳ ماهه برای این شرکتها را سبب شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Open chat