توجه:

نمونه محصولات باسط جهت تست کیفیت تا میزان 200 گرم به صورت رایگان ارسال می ‌گردد.

درصورت نیاز به نمونه بیشتر جهت تست صنعتی با شما تماس خواهیم گرفت.